Orange, CA          Total 6,000 s.f.          April, 2002

???

Koji’s Org_MD_009
Koji’s Org_MD_007
Koji’s Org_MD_008
Koji’s Org_MD_003
Koji’s Org_MD_005
Koji’s Org_MD_006
Koji’s Org_MD_004
Koji’s Org_MD_001

© 2018 by Kunio Inoue & Associates

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Pinterest Icon
  • White Instagram Icon